Monitorovanie motorových
vozidiel a pracovných strojov

Rýchly kontakt

Trinid s.r.o.
J. Švermu 2188/7
960 01 ZVOLEN
e-mail: trinidsk@gmail.com
tel.:  0911 826 102
 0911 263 784
 0911 263 783
Rýchly kontakt

Monitorovanie vozidiel a pracovných strojov

Monitorovací systém CDS

example2

Riešenie pre nákladné vozidlá

Vhodné pre:

  • kamiónové prepravy
  • špedičné firmy
  • obchodné, výrobné firmy
  • autodopravy rôznych veľkostí a zamerania


Tabuľka ponúkaných variant zariadení pre nákladné vozidlá

Typ zariadeniaKLASIKSTANDARD
Monitorovanie vozidiel systémom CDS na podkladoch Google Maps s možnosťou prepínania fotomáp alebo ich kombinácií
Sledovanie histórie pohybu vozidiel off-line
Meranie skutočne prejdenej vzdialenosti napojením priamo na zbernicu CAN
Meranie skutočne prejdenej vzdialenosti zo signálu od otáčajúcich sa kolies
Sledovanie maximálnej rýchlosti a doby prekračovania nastavenej hodnoty rýchlosti
Meranie doby voľnobehu a dobu chodu kúrenia
Možnosť importu dokladov o tankovaní
Sledovanie nádrže (meranie spotreby PHM, natankované množstvo, podozrivé úbytky)
Možnosť zaslania výstražnej SMS pri krádeži PHM
Meranie priemernej spotreby vozidla z palubného počítača vozidla
Možnosť doplniť o terminál slúžiaci k zadávaniu elektronickej STASKY a komunikáciu vodiča s dispečerom
Tlačové záznamy z prevádzky vozidla
Špeciálne tlačové zostavy podľa požiadaviek užívateľa
Možnosť napojenia na digitálny tachograf a prenos údajov do softvéru bez nutnosti chodiť k vozidlu
Možnosť napojenia a čítania zo zbernice CAN
Grafy a štatistiky z prevádzky vozidla
Možnosť identifikácie vodiča kartou a čítačkou RFID alebo Dallas čípmy
Pre väčšie vozové parky inštalácie vlastného serveru
Mobilný servis


example2

FLEET MANAGEMENT

Systém CDS Vám umožňuje obojstrannú komunikáciu s vodičom pomocou navigácie značky Garmin. Teraz môžete vodičovi posielať textové správy, polohové správy, odosielať trasu, zadávať úlohy a sledovať prácu vodiča.

Popis riešenia

Navigácie značky Garmin umožňujú cez špeciálny protokol komunikovať priamo s aplikáciou CDS. Táto komunikácia prebieha cez špeciálny fleet kábel, ktorým je navigácia pripojená k ústredni CDS. Prenos dát tak zaisťuje priamo jednotka, v ktorej je aj SIM karta s tarifou pre GPRS prenos. Vďaka tomu je možné obojsmerne komunikovať medzi dispečerom a vodičom.

Trinid s.r.o.

je dynamicky rozvíjajúca sa firma, ktorá sa zaoberá predajom, distribúciou, montážou a servisom vysokokvalitných značkových systémov určených pre komplexný monitoring vozidiel a riadenie vozového parku na slovenskom a zahraničnom trhu. Zabezpečujeme komplexné riešenia v oblasti znižovania nákladov na prevádzku vozového parku, distribúciu monitorovacích sytémov a technických autodoplnkov a v prípade potreby aj servisné služby prostredníctvom vlastnej siete technikov.

Elektrické skútre Akumoto

ponúka profesionálne poradenstvo a skúsenosti pri hľadaní optimálneho riešenia pre každú spoločnosť podnikajúcu v oblasti obchodu a dopravy.