Monitorovanie motorových
vozidiel a pracovných strojov

Rýchly kontakt

Trinid s.r.o.
J. Švermu 2188/7
960 01 ZVOLEN
e-mail: trinidsk@gmail.com
tel.:  0911 826 102
 0911 263 784
 0911 263 783
Rýchly kontakt

Monitorovanie vozidiel a pracovných strojov

Webdispečink

Unikátne vlastnosti Webdispečinku

Výrobok WEBDISPEČINK bol od začiatku koncipovaný tak, aby Vám ako zákazníkovi prinášal maximálne úspory. Vďaka tomu sú niektoré jeho vlastnosti úplne unikátne.

Aplikácie pre mobilné telefóny

K WEBDIPEČINKU sa môžete pohodlne pripojiť aj zo svojho mobilného telefónu. Tým výrazne zvýšite svoju operatívnosť a udržíte si prehľad o dianí vo vašom vozovom parku doslova kedykoľvek a kdekoľvek.

Aplikácia WD Fleet 3D

WD Fleet 3D je aplikácia určená pre mobilné telefóny a tablety, slúži vodičovi ako komunikačný terminál. Oproti bežnej navigácii poskytuje nespočetné množstvo funkcií a umožňuje detailne vytvárať prehľad pohybu a výkonov vodiča

Jazdný štýl

Aplikácia ŠTÝL JAZDY je aplikácia na analýzu štýlu jazdy vodičov, ktorá ukáže, kde sa vodič pri šoférovaní vozidla najčastejšie dopúšťa chýb. Zároveň odporučí aj základné pravidlá pre plynulú, bezpečnú a ekonomickú jazdu.

Aplikácia WD Scan

Aplikácia WD SCAN umožňuje vodičovi odoslať z telefónu alebo tabletu kópie dokumentov alebo vyhotovené fotografie do aplikácie WEBDISPEČINK. Vyhotovené obrázky dokumentov sa dajú triediť podľa druhu (dodací list, faktúra...) a možno k nim doplniť aj textovú poznámku. Týmto spôsobom môže vodič dispečerovi vzdialene odovzdávať dôležité podklady pre nadväzujúce operácie – fakturáciu prepráv, dokumentáciu nehôd atď. Pomocou aplikácie WD SCAN tak zrýchlite tok dokumentov vo Vašej firme.

Komunikácia s navigáciami

WEBDISPEČINK je schopný priamo komunikovať s palubnou navigáciou vo vodičovom vozidle. Z obrazovky navigácie môže vodič odosielať rôzne stavové hlásenia a textové správy. Z aplikácie WEBDISPEČINK môžete vodičovi odosielať správy, ale aj priamo cieľové body trás, ktoré sa potom v navigácii objavia ako aktívne body.

Vyčítanie karty vodiča

Aplikácia je určená na vyčítanie dát z karty vodiča a ich archiváciu prostredníctvom aplikácie WEBDISPEČINK.

Archivácia tachografov

Vyvinuli sme funkciu, vďaka ktorej sa vzdialene a úplne automaticky zálohujú dáta digitálneho tachografu a kariet vodičov. Možno tak jednoducho naplniť zákonnú povinnosť, bez toho aby ste museli akokoľvek do procesu zasahovať, a to najmä dodržiavanie nariadenia EÚ 561/2006, AETR, 462/2007. Webdispečink súbory z tachografu vyčíta automaticky a ukladá ich do interného bezpečného úložiska, kde vám budú kedykoľvek k dispozícii.

Sledovanie prevádzkových parametrov

Vďaka prepojeniu špičkového hardvéru s rovnakou kvalitnou programovou nadstavbou môžete sledovať v reálnom čase veľa prevádzkových parametrov vozidiel.

DriveCheck

DriveCheck slúži na hodnotenie štýlu jazdy vodičov nákladných vozidiel. Bol vyvinutý v spolupráci s popredným výrobcom nákladných vozidiel značky DAF. Hodnotenie prebieha formou prehľadných reportov s farebným rozlíšením. Hodnotiacimi kritériami sú: chod a otáčky motora, brzdenie, rýchlosť vozidla, používanie tempomatu a predvídavosť.

Diagnostika vozidla

V aplikácii WEBDISPEČINK môžete sledovať aj technický stav vozidla. Vďaka tomu môžete predísť vzniku závažných porúch.

Technologické riešenie

Hardvér i softvér výrobku WEBDISPEČINK ponúka veľa možností s vysokou praktickou využiteľnosťou.

Úpravy na mieru podľa Vašich požiadaviek

Aj napriek tomu, že WEBDISPEČINK je vysoko univerzálne a komplexné riešenie, môžete mať špecifické požiadavky, ktoré v ňom nie sú zahrnuté. V takom prípade je tu pre Vás náš tým programátorov.

Elektronická kniha jázd

Elektronická kniha jázd je moderný variant klasickej papierovej knihy jázd. Vytvára sa automaticky na základe informácií, ktoré zasiela tzv. mobilná jednotka, ktorá je namontovaná vo vozidle.

Optimalizácia rozvozov a zvozov

Predstavujeme vám optimalizačný nástroj, ktorý používateľom umožňuje vytvoriť efektívny plán dopravy na základe zákazníckych objednávok, rešpektuje prepravné a zákaznícke obmedzenia, maximalizuje využitie vozového parku a minimalizuje prepravné náklady. Nasadenie systému má zmysel tak v prevádzkach s tromi, ako aj s tromi stovkami vozidiel.

Úspory na poistnom

U vozidiel vybavených sledovaním polohy môžete získať zaujímavé zľavy na poistnom. Poisťovne už postrehli vplyv GPS jednotiek na krádeže vozidiel a u mnohých z nich sa táto skutočnosť už odrazila aj v sadzbách poistných zmlúv. V prípade krádeže Vášho vozidla sa totiž významne zvyšuje šanca, že polícia odcudzené vozidlo nájde. Vy tak ušetríte nielen na poistnom za vozidlo, ale aj na stratách spojených s uskutočnenou krádežou vozidla.

Úspory pohonných hmôt

Aplikácia WEBDISPEČINK umožňuje sledovať dáta o spotrebe paliva a stavu paliva v nádrži vozidla. Tieto údaje potom možno porovnávať s nastavenou tolerovanou spotrebou alebo so záznamami o tankovaní.

Aplikácia WD FileAgent

Aplikácia WD FileAgent slúži k automatickému sťahovaniu súborov z archívu tachografov vozidiel a archívu kariet vodiča uložených na serveri Webdispečink do užívateľovho PC.

Trinid s.r.o.

je dynamicky rozvíjajúca sa firma, ktorá sa zaoberá predajom, distribúciou, montážou a servisom vysokokvalitných značkových systémov určených pre komplexný monitoring vozidiel a riadenie vozového parku na slovenskom a zahraničnom trhu. Zabezpečujeme komplexné riešenia v oblasti znižovania nákladov na prevádzku vozového parku, distribúciu monitorovacích sytémov a technických autodoplnkov a v prípade potreby aj servisné služby prostredníctvom vlastnej siete technikov.

Elektrické skútre Akumoto

ponúka profesionálne poradenstvo a skúsenosti pri hľadaní optimálneho riešenia pre každú spoločnosť podnikajúcu v oblasti obchodu a dopravy.